سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/7/30
7:6 عصر

هنرستان شهدای تهران

بدست the boy در دسته شهدای پاک هنرستان شهدای تهران، رتبه ی دوم کنکور سراسری رشته الکترونیک در هنرستان شهدا، عکس هنرجویان هنرستان شهدای تهران

شهدای پاک هنرستان شهدای تهران

شهدای هنرستان شهدای تهران

رتبه ی دوم کنکور سراسری رشته الکترونیک در هنرستان شهدا

رتبه ی دوم کنکور سراسری رشته الکترونیک در هنرستان شهدا

تعدادی از هنرجویان هنرستان در دانشگاه ها.همراه نام و نام خوانوادگی و نام دانشگاه

هنرجویان هنرستان شهداهنرجویان هنرستان شهدا

هنرجویان هنرستان شهداهنرجویان هنرستان شهدا

هنرجویان هنرستان شهدا


   1   2   3   4   5   >>   >